IAMGE

Psyl'list

Extinct taxa  sorting:
  Alphabetical  Geological times
Agonoscena marmorea† Bekker-Migdisova, 1964 (Aphalaridae)
Camarotoscena anglica† (Cockerell, 1915) (Liviidae)
Carsidarina ampla† (Klimaszewski, 1993) (Aphalaridae)
Carsidarina hooleyi† (Cockerell, 1921) (Aphalaridae)
Carsidarina jarzembowskii† (Klimaszewski, 1993) (Aphalaridae)
Carsidarina media† (Klimaszewski, 1993) (Aphalaridae)
Catopsylla crawfordi† (Cockerell, 1915) (Aphalaridae)
Catopsylla prima† Scudder, 1890 (Aphalaridae)
Diclidophlebia subita† (Klimaszewski, 1998) (Liviidae)
Eogyropsylla eocenica† Klimaszewski, 1993 (Aphalaridae)
Eogyropsylla jantaria† Klimaszewski, 1993 (Aphalaridae)
Eogyropsylla magna† Klimaszewski, 1997 (Aphalaridae)
Eogyropsylla parva† Klimaszewski, 1997 (Aphalaridae)
Eogyropsylla paveloctogenarius† Ouvrard, Burckhardt & Greenwalt, 2013 (Aphalaridae)
Eogyropsylla sedzimiri† Drohojowska, 2011 (Aphalaridae)
Euryconus muta† (Klimaszewski, 1997) (Psyllidae)
Euryconus soriae† (Peñalver & García-Gimeno, 2006) (Psyllidae)
Gracilinervia mastigimatoides† Bekker-Migdisova, 1985 (Neopsylloididae†)
Kuwayama dominicana† (Klimaszewski, 1995) (Triozidae)
Lapidopsylla memoranda† Klimaszewski, 1993 (Aphalaridae)
Lapidopsylla thornessbaya† Klimaszewski, 1993 (Aphalaridae)
Leurolophus reposta† (Klimaszewski, 1997) (Aphalaridae)
Liadopsylla apedetica† Ouvrard, Burckhardt & Azar, 2010 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla asiatica† Bekker-Migdisova, 1985 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla brevifurcata† Bekker-Migdisova, 1985 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla geinitzi† Handlirsch, 1925 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla grandis† Bekker-Migdisova, 1985 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla hesperia† Ouvrard & Burckhardt, 2010 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla karatavica† Bekker-Migdisova, 1985 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla longiforceps† (Bekker-Migdisova, 1985) (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla mongolica† Shcherbakov, 1988 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla obtusa† Ansorge, 1996 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla tenuicornis† Martynov, 1927 (Liadopsyllidae†)
Liadopsylla turkestanica† Bekker-Migdisova, 1949 (Liadopsyllidae†)
Limbopsylla mortua† (Klimaszewski, 1997) (Psyllidae)
Malmopsylla karatavica† Bekker-Migdisova, 1985 (Malmopsyllidae†)
Necropsylla rigida† Scudder, 1890 (Aphalaridae)
Necropsylla rigidula† Cockerell, 1911 (Aphalaridae)
Neopsylloides turutanovae† Bekker-Migdisova, 1985 (Neopsylloididae†)
Paleopsylloides oligocaenica† (Enderlein, 1915) (Aphalaridae)
Parascenia weitschati† Klimaszewski, 1997 (Aphalaridae)
Pauropsylloides jurassica† Bekker-Migdisova, 1985 (Neopsylloididae†)
Platycorypha carabeus† (Klimaszewski, 1997) (Psyllidae)
Platycorypha olima† (Klimaszewski, 1997) (Psyllidae)
Proeurotica arcana† (Klimaszewski, 1993) (Aphalaridae)
Proeurotica exhumata† (Cockerell, 1915) (Aphalaridae)
Proeurotica inanima† (Klimaszewski, 1993) (Aphalaridae)
Proeurotica paulula† (Klimaszewski, 1993) (Aphalaridae)
Protoscena baltica† Klimaszewski, 1997 (Aphalaridae)
Rhinopsyllida acutealla† Klimaszewski, 1997 (Triozidae)
Sulciana macroconi† Klimaszewski, 1998 (Phacopteronidae)
Trioacantha indocilia† Klimaszewski, 1998 (Triozidae)