IAMGE

Psyl'list

历史的分类
Trioza myohyangi Klimaszewski, 1968 previous combination   Bactericera (Smirnovia) myohyangi (Klimaszewski, 1968) 根 据 Klimaszewski (1973): 237
Bactericera (Smirnovia) myohyangi (Klimaszewski, 1968) previous combination   Eubactericera myohyangi (Klimaszewski, 1968) 根 据 Li (1995): 321, 330
Eubactericera myohyangi (Klimaszewski, 1968) previous combination   Bactericera myohyangi (Klimaszewski, 1968) 根 据 Burckhardt & Lauterer (1997): 116
曾用名
Eubactericera myhyangi (Klimaszewski, 1968) wrong spelling   Eubactericera myohyangi (Klimaszewski, 1968) in Li (1995): 321 corrected by Burckhardt & Lauterer (1997): 128