Taxonomic checklist of the world’s whiteflies (Insecta: Hemiptera: Aleyrodidae)
Distribución geográfica
Chad  segun  Martin & Mound (2007): 22
Mapa de distribución: taxones existentes